Start selling

by providing value

Välkommen till Consumer Minds

Consumer Minds hjälper dig att ifrågasätta traditionella affärsmodeller och bearbeta marknaden med nya tankar. Med över 10 års erfarenhet, från online gambling tillsammans med media, reklam och retail, ger vi nya insikter till traditionell marknadsföring och försäljning. Consumer Minds ger dig verktygen för att navigera i en komplex och digitaliserad värld med fokus på digital marknadsföring och försäljning. Vi är besatta av ”the customer journey” från den första kontakten på mobilen via registrering och deposit men också själva köpprocessen, betalningsfunktioner och att hela tiden vara relevant. ”Start selling by providing value” är nyckeln för att attrahera kunderna. Vi tar utgångspunkt i ”life time value” och definierar ”CAC” (Customer Acquisition Cost).

Kompetensområden

 

Digital strategi

Vi gör grundarbetet tillsammans med uppdragsgivaren för att sedan kunna bli operativa i relevanta digitala kanaler.

 

Interim Management

Med lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring kan vi komma in i kortare/längre uppdrag som marknadschefs- eller försäljningschef

 

Försäljning

Gå från "hope marketing" till "trust marketing". Digitalt är nyckeln för är att ge kunden värde från toppen av tratten för att bygga upp förtroende.

 

Mentorskap

Med lång erfarenhet från både marknadsföring och försäljning kan vi vara ett bollplank för en marknads- eller försäljningschef som skall fatta svåra beslut.

AktuelltKundresan

"The customer journey" blir allt viktigare att analysera när man jobbar med digitala media. Både hur kunderna kommer till oss via olika kanaler men också hur vi konverterar kunderna på hemsidan. Det handlar om att vara tydlig, relevant och analysera varje steg både när det gäller köp men också betalningsprocessen och vilka uppgifter du verkligen behöver ha innan köpet är klart. Varje steg du kan förenkla är guld värt. Varje steg du kan ta bort är ännu mera värt.

 

6 principer för att bygga förtroende

I den digitala världen handlar det väldigt mycket om att ge innan man kan sälja. Man måste bygga upp förtroendet hos mottagaren stegvis. Vad vi i traditionell marknadsföring varit bra på är "consistency som ju handlar om hur vi uppfattas, hur vi ser ut, hur vi skriver och hur vi låter. Kort sagt traditionell reklam och design. Det är fortfarande väldigt viktigt. I min presentation ”Start selling by providing value” går jag igenom de andra 5 principerna som man lätt glömmer bort.

Boka föreläsning

Vi bjuder på en timmes inspiration på temat "Start selling by providing value".
Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig. 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande