Stop selling and
start providing value

Välkommen till Consumer Minds

 

Consumer Minds hjälper dig att ifrågasätta traditionella affärsmodeller och bearbeta marknaden med nya tankar. Med över 10 års erfarenhet, från online gambling tillsammans med media, reklam och retail, ger vi nya insikter till traditionell marknadsföring och försäljning. Consumer Minds ger dig verktygen för att navigera i en komplex och digitaliserad värld med fokus på digital marknadsföring och försäljning. Vi är besatta av ”the customer journey” från den första kontakten på mobilen via registrering och deposit men också själva köpprocessen, betalningsfunktioner och att hela tiden vara relevant. ”Stop selling and start providing value” är nyckeln för att attrahera kunderna. Vi tar utgångspunkt i ”life time value” och definierar ”CAC” (Customer Acquisition Cost).

Läs mer om oss

 

Kompetensområden

 

För kortare information om respektive område se nedan, annars läs mer om dessa via knappen.

Digital strategi

Vi gör grundarbetet tillsammans med uppdragsgivaren för att sedan kunna bli operativa i relevanta digitala kanaler. SEO och SEM är grundpelarna i säljprocessen tillsammans med context marketing i sociala kanaler. Vi fokuserar på rörligt innehåll både externt och internt. Vi analyserar "affiliation" och "influencers". Vi hittar nya digitala säljkanaler. Vårt fokus är ”what does it cost to buy a sale” och hur kan vi öka ”average purchase value”.

Försäljning

Gå från "hope marketing" till "trust marketing". Digitalt är nyckeln för är att ge kunden värde från toppen av tratten för att bygga upp förtroende. Vi identifierar delmålgrupper utifrån behov och innehåll. Ju flermålgrupper desto bättre för att kunna bli mer relevanta. Vi definierar "lead magnets" och "tripwires" för att sedan bygga upp försäljningen stegvis genom att bygga förtroende. Vi är relevanta i många målgrupper både vad gäller sökbaserade kanaler men också vad gäller context. Vi fokuserar på resultatet mer än själva produkten.

Interim Management

Med lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring kan vi komma in i kortare/längre uppdrag som marknadschefs- eller försäljningschef. Även temporära VD-uppdrag i mindre/medelstora företag. Framförallt driva det digitala förändringsarbetet med tydligt fokus på kundernas förändrade beteende. Hur skall den egna organisationen se ut. Var skall marknads-och försäljningsresurserna fokuseras. Titta på både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.

Mentor till ledningsgrupp, sälj- och marknadsavdelning

Med lång erfarenhet från både marknadsföring och försäljning kan vi vara ett bollplank för en marknads- eller försäljningschef som skall fatta svåra beslut. Vi kan utvärdera t ex reklam-och mediebyråer samt befintliga kommunikations- och försäljningskoncept.
Vi vill vara marknads- och försäljningschefens bästa vän där vi under total diskretion kan diskutera svåra beslut och vara en diskret samtalspartner. Hur ger jag min organisation både piska och morot i en snabbt föränderlig värld?

Urval av uppdrag och projekt

 

Aktuellt 

 

 

6 principer för att bygga förtroende

I den digitala världen handlar det väldigt mycket om att ge innan man kan sälja. Man måste bygga upp förtroendet hos mottagaren stegvis. Vad vi i traditionell marknadsföring varit bra på är "consistency som ju handlar om hur vi uppfattas, hur vi ser ut, hur vi skriver och hur vi låter. Kort sagt traditionell reklam och design. Det är fortfarande väldigt viktigt. I min presentation ”Stop selling and start providing value” går jag igenom de andra 5 principerna som man lätt glömmer bort.

 

Kundresan

"The customer journey" blir allt viktigare att analysera när man jobbar med digitala media. Både hur kunderna kommer till oss via olika kanaler men också hur vi konverterar kunderna på hemsidan. Det handlar om att vara tydlig, relevant och analysera varje steg både när det gäller köp men också betalningsprocessen och vilka uppgifter du verkligen behöver ha innan köpet är klart. Varje steg du kan förenkla är guld värt. Varje steg du kan ta bort är ännu mera värt.

 

 

MOD 30/1

Den 30 januari är det dags för MOD på härliga Östergårds. Vi får höra nya förhållningssätt kring mod. Det är tre mycket inspirerande och modiga människor du möter: Jarl Dahlfors, CEO Anticimex, Charlotte von Essen, Biträdande säkerhetspolischef, och Peppe Ekmark ägare till Growing Oak. Vi drar igång kl 18.00 och är klara vid 22-tiden. Föredragen börjar kl 18.30. Middag ingår. Kostnad. 395 kr. Utan alkoholdryck 295 kr. Anmälan görs genom att swisha beloppet till Östergårds på telefonnummer 1234212825. Märk betalning med namn och datum :-).

 

Kontakta oss

Inspirationsföreläsning

Vi bjuder på en timmes inspiration på temat "Stop selling. Start providing value". Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig. 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande