Kundresan

"The customer journey" blir allt viktigare att analysera när man jobbar med digitala media. Både hur kunderna kommer till oss via olika kanaler men också hur vi konverterar kunderna på hemsidan. Det handlar om att vara tydlig, relevant och analysera varje steg både när det gäller köp men också betalningsprocessen och vilka uppgifter du verkligen behöver ha innan köpet är klart.

Varje steg du kan förenkla är guld värt. Varje steg du kan ta bort är ännu mera värt. Finns det otydligheter eller för omständliga processer som gör att kunden lämnar oss innan köpet är klart alt beställningen är gjord? Vem följer upp dessa? Consumer Minds analyserar kundresan i detalj och lämnar en detaljerad rapport om var problemen finns och hur man kan lösa dom. Vi tittar också på de viktigaste konkurrenterna och ser var vi är bättre och vad vi kan lära av dom.

Christian besöker en kund som säljer skor
  • Konvertering - hur man får betalande kunder från leads, hur man får befintliga kunder att spendera mer.
  • Payments - rätt betalningslösningar och bästa gränssnittet gör att fler blir kunder och befintliga kunder får ett högre "life time value".
  • Business intelligence, KPI:er och A/B/C/D-testning - hur man kan bli mer datadriven och fatta fler beslut baserat på fakta.
  • CRM - minska churn och öka genomsnittsvärdet per kund.
  • Compliance - se till att man följer de regelverk inom den branschen man verkar.
Kontakta oss