De sex digitala försäljningsprinciperna

I den digitala världen handlar det väldigt mycket om att ge innan man kan sälja. Man måste bygga upp förtroendet hos mottagaren stegvis.

Vad vi i traditionell marknadsföring varit bra på är "consistency som ju handlar om hur vi uppfattas, hur vi ser ut, hur vi skriver och hur vi låter. Kort sagt traditionell reklam och design. Det är fortfarande väldigt viktigt. I min presentation ”Stop selling and start providing value” går jag igenom de andra 5 principerna som man lätt glömmer bort.

Dom kan vara lika viktiga även när det gäller fysisk försäljning både vad gäller retail som annan försäljning. Man skall veta att de flesta personer man träffar säljer man inte till i steg 1 men man kan bygga upp ett förtroende så att dom kan tänka sig att köpa av dig på sikt. Därför analyserar vi också hur lång säljcykeln är. Hur hög "life time value" är i olika målgrupper och därmed kan vi också närma oss definitionen av "CAC" (Customer Acquisition Cost). Med dessa nyckeltal tar vi oss vidare i säljcykeln.

6 principer för att bygga förtroende

Där man lätt glömmer 5

1

Consistency

2

Reciprocation

3

Social proof

4

Authority

5

Liking

6

Scarcity

Kontakta oss