Coaching

Christian Bonnelyche tillsammans med en grupp, en gruppbild.

Coach till ledningsgrupp, sälj-och marknadsavdelning

Med lång erfarenhet från både marknadsföring och försäljning kan vi vara ett bollplank för en marknads- eller försäljningschef som skall fatta svåra beslut. Vi kan utvärdera t ex reklam-och mediebyråer samt befintliga kommunikations- och försäljningskoncept.

Vi vill vara marknads- och försäljningschefens bästa vän där vi under total diskretion kan diskutera svåra beslut och vara en diskret samtalspartner. Hur ger jag min organisation både piska och morot i en snabbt föränderlig värld?

Kontakta oss