Start selling

by providing value

Kompetensområden

Digital strategi

Vi gör grundarbetet tillsammans med uppdragsgivaren för att sedan kunna bli operativa i relevanta digitala kanaler. SEO och SEM är grundpelarna i säljprocessen tillsammans med context marketing i sociala kanaler.

Vi fokuserar på rörligt innehåll både externt och internt. Vi analyserar "affiliation" och "influencers". Vi hittar nya digitala säljkanaler. Vårt fokus är ”what does it cost to buy a sale” och hur kan vi öka ”average purchase value”.

Interim Management

Med lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring kan vi komma in i kortare/längre uppdrag som marknadschefs- eller försäljningschef. Även temporära VD-uppdrag i mindre/medelstora företag.

Framförallt driva det digitala förändringsarbetet med tydligt fokus på kundernas förändrade beteende. Hur skall den egna organisationen se ut. Var skall marknads-och försäljningsresurserna fokuseras. Titta på både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.

Försäljning

Gå från "hope marketing" till "trust marketing". Digitalt är nyckeln för är att ge kunden värde från toppen av tratten för att bygga upp förtroende. Vi identifierar delmålgrupper utifrån behov och innehåll. Ju flermålgrupper desto bättre för att kunna bli mer relevanta.

Vi definierar "lead magnets" och "tripwires" för att sedan bygga upp försäljningen stegvis genom att bygga förtroende. Vi är relevanta i många målgrupper både vad gäller sökbaserade kanaler men också vad gäller context. Vi fokuserar på resultatet mer än själva produkten.

Mentor till ledningsgrupp, sälj-och marknadsavdelning

Med lång erfarenhet från både marknadsföring och försäljning kan vi vara ett bollplank för en marknads- eller försäljningschef som skall fatta svåra beslut. Vi kan utvärdera t ex reklam-och mediebyråer samt befintliga kommunikations- och försäljningskoncept.

Vi vill vara marknads- och försäljningschefens bästa vän där vi under total diskretion kan diskutera svåra beslut och vara en diskret samtalspartner. Hur ger jag min organisation både piska och morot i en snabbt föränderlig värld?

En nulägesanalys kan innebära att följande områden ses över:

 • Säljmaterial.
 • Är materialet rätt framtaget.
 • Säljprocess
 • Hur coachas och stöttas säljprocessen
 • Finns det ett individuellt coachande av säljare och säljchefer.
 • CRM-system
 • Prisbild och kostnadsstruktur
 • Konkurrensanalys. Priser och service.
 • Löneläget mot övriga branscher. Provisionsersättning.
 • Säljfrämjande åtgärder
 • Incitamentsprogram och säljtävlingar. Hur kan man utveckla dessa för att öka engagemanget.
 • Säljträning
 • Hur ser säljträningen ut idag.

Merförsäljning

 • Hur ser kunderbjudandet ut. Hur kan man skapa merförsäljning till befintliga kunder och skapa ett långsiktigt samarbete med kunden.
 • Kundurval
 • Går man på rätt kunder och vad ligger bakom beslut om vilka branscher man ska bearbeta. Finns det branscher som man inte tänkt på.