Drivkrafter och beteende

Illstrationer av drivkraft och beteende

Vi hjälper dig att bli effektivare genom att:

  • Förstår dina egna drivkrafter och ditt eget beteende.
  • Förstår andra människors drivkrafter och beteende.
  • Att känna omgivningens behov och ha möjlighet att anpassa ditt beteende till omgivningens krav.

IPU Talent Insights är en kombinationsrapport med ett helt nytt avsnitt som beskriver respondenten med utgångspunkt från beteende (DISA/DISC) och 12 drivkrafter som utgår från varje enskild individs unika kombination.

Med utgångspunkt från IPU Profilanalys får du här lära dig hur du snabbt skapar effektiv kombination med olika människor. Och du förstår dig själv bättre. Drivkrafterna svarar på frågan VARFÖR vi gör saker. Beteende svarar på frågan HUR vi gör saker.

IPU - Behörig konsult

IPU profilanalys kan användas vid:

  • Bildande och utveckling av projektgrupper, ledningsgrupper och team
  • I förändringsarbete och vid omorganisationer
  • För bättre kommunikation
  • Vid rekrytering
  • Vid omplacering/outplacement
  • Vid medarbetar- och utvecklingssamtal
  • Vid personlig utveckling
Kontakta oss