Interim management

om tjänsten

Vi har lång erfarenhet branschen

Med lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring kan vi komma in i kortare/längre uppdrag som marknadschefs- eller försäljningschef. Även temporära VD-uppdrag i mindre/medelstora företag.

Framförallt driva det digitala förändringsarbetet med tydligt fokus på kundernas förändrade beteende. Hur skall den egna organisationen se ut. Var skall marknads-och försäljningsresurserna fokuseras. Titta på både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.

vi gör också

Digital strategi

Vi gör grundarbetet tillsammans med uppdragsgivaren för att sedan kunna bli operativa i relevanta digitala kanaler. SEO och SEM är grundpelarna i säljprocessen tillsammans med context marketing i sociala kanaler.

Vi fokuserar på rörligt innehåll både externt och internt. Vi analyserar "affiliation" och "influencers". Vi hittar nya digitala säljkanaler. Vårt fokus är ”what does it cost to buy a sale” och hur kan vi öka ”average purchase value”.